Uwakwakho Ubhema Igudu

Uwakwakho Ubhema Igudu

Nicabanga akulungile ukuba umnyeni abheme insangu? Useneminyaka eyisebenzisa kusuka sashada ,unendlela yakhe yokuyibhema eyenza ngingaboni iyinkinga nokuthi abantu abaningi bathi ayinalo ukinatelo [addiction].Kodwa manje usedlebelendile ekuyisebenziseni ngisho naphambi kwezingane umthola eseyiphafuza.Okwenza ngiqale ukungabaza manje.Nicabanga sekuludaba olubucayi lolu ? Nokuthi ngenze njani?