Umthetho wokusebenzisa kahle icellphone ezinganeni

Umthetho wokusebenzisa kahle icellphone ezinganeni

Ngingawasiza kanjani ama -teen ami ukuhlanganisa ukusebenza okufanele kwe-cell phone kunye nokuhlonipha abanye ? ekuqaleni ngangithakasile ukunika undodana nondodakazi wami ama phone ngoba ngangifuna sihlale sixhumana.Kodwa nje nje sengiqala ukuphatheka kabi ngendlela ama phone abo asebaphethe ngayo .Singaba endlini eyodwa nabo –kodwa uma nje begqolozele ama phone abo –okubukeka kuyinto ehlale bekuyo – ngiveze ngibe umuntu ongekho ngikhona.Yini engenziwa ngalokhu ?