Umkhwenyana ongathembekile ufuna ukuba sothandweni nomunye wesifazane

Umkhwenyana ongathembekile ufuna ukuba sothandweni nomunye wesifazane

Ngibhekane kanjani nokungethembeki komkhwenyana wami osekwenzeke ngokuphindaphindwa aze angiqonde angicele ngqo ukuthi ufuna ukuba nothando lwaseceleni nomunye wesifazane ? Yonke leminyaka umshado usube sesivunguvungwini .Ekugcineni nje useze wavuma ukuthi usothandweni nomunye ngasitha.Ngimthethelele ukuphinga kwakhe,kodwa manje uthi ufuna ukukhulisa ubudlelwano anabo bangaphandle ebe eqhubeka elayikhaya.Ngizimisele ukutakula umshado wethu ,nokho angifuni ukumchukuluza .Ningangisiza