Ukuzibuza kaze uwakwakho wakuyeka ngempela ukukuhamba ngemumva

Ukuzibuza kaze uwakwakho wakuyeka ngempela ukukuhamba ngemumva

Ngingakholwa kanjani wukukuthi umnyeni wami usephendukile ebuhlungwini angidalele khona? Onyakeni owodwa odlule ,ngithole ukuthi sekube ngeside isikhathi esothandweni nomunye wesifazane ngenhliziyo ejulile.Unokhondolo futhi lokuvese aqhume ngokudinwa okugcina kuholela ekuhlukunyezekweni ngamagama.Kaninganyana engijikijela ngezinto . Nakuba esaphuma kulobubudlelwane bokungibhaqa ,kwathi ukwehlisa umoya wakhe ,waze wathi ufisa siyothola nabaluleki ukuze sikhande umshado wethu,konke lokhu kungishiya ngididekile,wake wathi kimi , “Ngiyazi ngalimaza izinto phambili,nokho kunokuhle okuqhubekayo ngami .”kaninginingi ngikhuluma ngokuziphatha kwakhe okunodlame,uye aphendule athi ; “ Yebo ngike ngikujikijele ngezinto ,kodwa ngiye ngishwebe.” Aphinde athi wabugcina lobudlelwano iminyaka elishumi ngoba wayengafuni ukungiphula umoya .Angicabangi singahlabela phambili ,kuze kube konke lokhu kulungisiwe engqondweni yami .Nicabanga kanjani