Ukuxoxa nomuntu omusha ngokuzibulala komngani wakhe kumbe amjwayele

Ukuxoxa nomuntu omusha ngokuzibulala komngani wakhe kumbe amjwayele

‘Ngixoxe kanjani nomfana wami osemusha ,mayelana nomngani wakhe osanda kuzibulala ? Lowomfana bebengaphezu kokujwayelwana naye ,manje ngiyazi lesisenzo siwuphulile umoya womfana wami ngokujulile.Ningangisiza ukungicija ukubeka kahle lesihloko kuye ?’