Obaba bafundisa kanjani amadodakazi abo isizotha

Obaba bafundisa kanjani amadodakazi abo isizotha

Obaba bangasiza kanjani amadodakazi abo afunde isizotha ? Ngifuna indodakazi yami ikubambe lokhu phambi kokuba ibe yi- teenager.Kodwa ngizwa kuseceleni kimi ukukhuluma ngalesosihloko .Ngibona ukuthi kimi njengoyise ngingaba lusizo kuyo kulesisihloko kumbe ngibe wukuyidumaza, ingazizwa kahle.Yiliphi iqhaza eliqondile kubaba la?