Izimo Zokuphazamiseka kwengqondo Kubantwana

Izimo Zokuphazamiseka kwengqondo Kubantwana

Ikuphi engingakulindela enganeni ephazamiseke ngengqondo? Ngingazi kanjani ukuthi yikuphi ukuziphatha angakuguqula nokumele ngikwamukele okungenakuguquka? Sibhekene nalenkinga ebhungwini lethu ,futhi asazi sibhekane kanjani nalesisimo .Ningasisiza?