Intombazanyana Efuna Usizo Emva kokuhlukunyezwa ngokocansi

Intombazanyana Efuna Usizo Emva kokuhlukunyezwa ngokocansi

Ngisanda nje kuba yisisulu sokudlwengulwa .Ngiludinga kakhulu usizo kodwa angazi ngizoluthola kuphi –yikuphi okumele ngikwenze ? Angikaze ngixoxele abazali bami futhi akekho owaziyo .Nginamahloni ukuvuleka ngalokhu emndenini nakubangani ,futhi ngesaba ukuthi sizobe ngesedlulele isimo uma ngiyobika emaphoyiseni.Khona manjalo ,ngizizwa ngingcolile ,nginecala,ngingelutho ,ngixakekile ngesaba kakhulu kwakuba kukhona na umnyakazo engingawenza.