Ukusiza oyisisulu sobhongoza kwezokuxhumana

Ukusiza oyisisulu sobhongoza kwezokuxhumana

Ngenze njani ngezingane ezithumela imiyalezo ephazamisanayo kwifoni yami ziphinde zithumele amahebezi angamanga ngami ku facebook? Ekuqaleni ngazama ukubaziba ,kodwa isimo sesidlulele okungangokuthi angisafune kulubhada esikoleni .Labantu bacekela phansi impilo yami!