Ukupotshozela amalunga omndeni ngokudideka emshadweni wakho

Ukupotshozela amalunga omndeni ngokudideka emshadweni wakho

Izinkinga nokudideka kwasemshadweni wami ngingakuxoxa yini nabazali bami nozalo ? Selokhu kwathi nhlo singumndeni onamathelene ,futhi bambalwa abantu engibathembayo.Umshado wethu awukho eziwenguwengwini ,koda nje kunezikhathi lakhona ngidinga ulekelelo lokuphefumula.Lokho kulungile yini