Ukulungisa isimo mqondo esibizwa nge -Obsessive Compulssive Disorders

Ukulungisa isimo mqondo esibizwa nge -Obsessive Compulssive Disorders

Yimuphi umehluko phakathi kwe OCD ne OCPD ? Ngididwa yilamagama ,okwenza kube nzima ukuthola usizo lokusiza uwakwami , osesimweni [ngokubona kwami] okhombisa ukuba sehabeni ukwenza izinto ngengqondo yakhe.Ningangipha umehluko?