Ukuhlobonga nomfowabo kamkhwenyana wakho

Ukuhlobonga nomfowabo kamkhwenyana wakho

Ngimtshele yini umnyeni wami ngokushelela engaba nakho ngagcina ngiya enkonzweni yekamero nomfowabo phambilini?Kunonyaka kwenzeka lokhu ,esikhathini engangibuthaka ngaso .Sobabili naye sabona ku wrong esakwenza ,asabe sisaphinda ukukwenza lokho.Imindeni yethu iyabonana futhi isondelene .Akekho kithi osetshele uwakwakhe.Sibatshele?