Izidingo Zengane Engahluphi Ezikhethekile

Izidingo Zengane Engahluphi Ezikhethekile

Ingane ephakathi nje nendawo nelaleyo ihambisane nawe ,ithelelwa kanjani ngeyakwabo engezwa sanhlobo ? Undodakazi wami omdala uyisibonelo sengane-emnandi ,ethokozile nevumelana nawe.Umfowabo yena uhluke ngamalengiso .Kunokwenzeka nginithinte ngaye kwesinye isikhathi ; kholwani yimi kuningi engingakusho ! kodwa okwamanje ,ngehlulwa ukuzibamba ngokomthelela omubi awufaka kudadewabo .Yikuphi engidinga ukukwazi ngengane ezithulelayo engaphikisani nomzali?