Inkambiso Yokusebenzisa i-Cell phone ezinganeni

Inkambiso Yokusebenzisa i-Cell phone ezinganeni

‘izingane zingavunyelwa ukuba nama smart phone nokunye okuwubuchofo? Omdala useyashayela ,ngakho besemgwaqeni .Uwakwami yena ucabanga bayawadinga amaphone ukuze bakwazi ukuxhumana nathi .Nikubona kuwumqondo omuhle lokho ?’