Ingane esaba izinambuzane nokusamabhungane

Ingane esaba izinambuzane nokusamabhungane

Ngingayisiza kanjani ingane yami encane inqobe uvalo lwayo lwezinambuzane ? Ihlale yesaba amabhungane ,inkinga usanda kutinyelwa yinto esikoleni ngesikhathi sokudla,usevese avevezele uma kuwukuthi kumele i-classs liphume .Sithini isisombululo