Ingane Ebuka ama movie anocansi nodalame kubo kamngani

Ingane Ebuka ama movie anocansi nodalame kubo kamngani

Ngakube ukubona kanye i -movie noma isithombe esinodlame kwi –TV sithikameza impilo yengane eside isikhathi? Ngisanda kuthola ukuthi ingane yami esese-primary ibuke isithombe esingesihle ngenkathi ikwamngani wayo .Yikuphi okumele ngikwenze nokuthi ngingavikela kanjani ukuthi lokhu kungenzeki kokuzayo ?